CERTHOX

Contacte

Vols els nostres serveis?

Treballem amb tota mena d’empreses i institucions, garantint únicament confidencialitat, professionalisme i excel·lència.

info@certhox.com

(+34) 618 78 70 91

Vic 08500

F.A.Q.

Què és l'OSINT?

L’acrònim anglosaxó OSINT es refereix Open Source Intelligence o Intel·ligència de fonts obertes. Les fonts d’informació OSINT, és un terme encunyat i molt emprat entre militars, forces de l’ordre i personal d’intel·ligència de les agències governamentals

Quantes fases té OSINT?

Igual que en altres metodologies, quan treballem amb OSINT tenim diferents fases o etapes: Planificació, Selecció de Fonts, Obtenció de Dades, Processament, Anàlisi i Report.

Què és Humint i OSINT?

OSINT és l’acrònim de Open Source Intelligence (Intel·ligència de Fonts Obertes), que significa l’ús de dades disponibles públicament. HUMINT és l’acrònim d’Human Intelligence, és a dir, intel·ligència obtinguda d’éssers humans concrets perquè la resposta només la coneixen ells.

Quines fonts OSINT hi ha?
Hi ha multitud de fonts obertes a partir de les quals es pot obtenir informació rellevant, entre les quals destaquen:
Mitjans de comunicació: revistes, diaris, ràdio, etc.
Informació pública de fonts governamentals.
Fòrums, xarxes socials, blocs, wikis, etc.
Com es diu la tècnica que involucra Google per als processos d'OSINT?

Això últim ja és una primera pista d’on es trobaran OSINT i el Google Hacking, que vindria a ser la tècnica per adquirir OSINT a través del cercador de Google, utilitzant per a això una sèrie determinada d’eines especialitzades.

Què significa fonts obertes?
Les fonts obertes són fonts de caràcter públic:

Amb independència que el contingut es comercialitzi, sigui gratuït o es distribueixi per canals restringits. Amb independència del suport, ja sigui fotogràfic, paper o magnètic. Amb independència del mitjà de transmissió, ja sigui sonor, audiovisual o imprès.

Què podem fer amb OSINT?
S’utilitza per a tests d’enginyeria social: Buscar tota la informació sobre un usuari (en xarxes socials, documents, etc) i ser conscient de la informació que hi ha disponible en obert per evitar “picar” en un atac de phishing.